mirštamas

mirštamas
mìrštamas, -à adj. (3a) 1. mirtį sukeliantis: Jo liga nemirštamà, nebijok Nm. Sužeistų buvo daug, bet mirštamųjų žaizdų neturėjo niekas J.Balč. Ir jei ką mirštamo gertų, nieko jiemus neveiks DP225.
mirštamaĩ adv. : Keli žmonės buvo užplakti mirštamai . Mirštamai įsisirgo . | prk.: Privertė mirštamai (labai) išgąsdintą carą išleisti spalio 17 d. manifestą (sov.) . Viskas mirštamai nuobodžiai vienodai sustatyta Vaižg.
2. esantis netoli mirties, greit mirsiantis: Ji buvo mirštamà suv. Pribūkiat adyno[je] smerčio mirštamo žmogaus brš. [Sūnus] jau buvo bemirštamas BPII473. 3. turintis mirti, mirtingas: Mìrštamas tas, kas turi mirti kaip žmogus J. Lėkė kulkelė kaip sode bitelė par protingą galvužėlę, par mìrštamą širdelę JD1142. 4. bažn. mirties atveju vartojamas: Žvakė mirštamóji J. Mirštamóji malda 342. Mìrštamasis kryželius Šts. 5. bažn. labai didelis, labai sunkus, mirtinas (apie nuodėmę): O kasg išskaitytų visas žalas, kurias atneša žmogui vienas nusidėjimas mirštamas DP510. Išskaityk dabar septynias nuodėmes mirštamąsias .
◊ mirštamà ligà nuomaris: Nu mirštamos ligos jis pats išsigydė Vdk.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • mirštamas — mi̇̀rštamas, mirštamà bdv. Nebijók, jõ ligà nemirštamà …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išskaityti — tr. K, Š, Rtr; N, M, L 1. suvokti rašto ženklus, įstengti perskaityti: Jo rašyseną sunku išskaityti DŽ1. Tiek senatų susirinkę, o nė vienas neišskaito tos gromatos LB171. Pasilipo an pečiaus, išskaĩtė tą dekretą End. Parašas neišskaĩtomas DŽ1.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • letalinis — letãlinis, ė adj. (1) TrpŽ mirštamas, mirties: Susidarė gyvybingi palikuonys vietoje letalinių, negyvybingų rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • maraunas — ×maraũnas, à (hibr.) adj. (4) 1. mirtinas, mirštamas: Jo maraunà liga J. 2. prk. labai didelis, sunkus (apie nuodėmę): Tavo maraũnas nudėtas, nusidėjimas J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • maringas — 1 marìngas, a adj. (1) 1. nešantis mirtį, gausus mirimų: Maringas čėstas, kad yra marai J. Nėra raštūse išguldyta visų atgalių tos karės, vienok gal minti, jog buvo kruvina ir maringa S.Dauk. 2. mirtinas, mirštamas: Nemaringa liga A1883,153.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • marus — marùs, ì adj. (4) 1. mirtingas, mirsiantis: Pakolei neši marį kūną, patolei ilgėsys M.Valanč. Aš jiems parodysiu, jog tu marus esi S.Dauk. | Visas tas marus gyvenimas pilnas vargų M.Valanč. 2. greitai mirštantis: Bitelė, viščiukas, žąselis –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mirtingas — mirtìngas, a adj. (1); DP199 1. turintis mirti, mirštamas: Žmogus mirtingąjį savo kūną žuvimis ir paukščiais maitina J.Jabl. Visi žmonės mirtingi rš. Iš kur atėjau čion į tą mirtingąjį gyvenimą brš. 2. žr. 1 mirtinis 1: Mirtinga liga rš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mirtinis — 1 mirtìnis, ė adj. (2), mir̃tinis (1), mirtinỹs, ė̃ (3b); N, [K] 1. priartinantis mirtį, gresiantis mirtimi: Mirtinė žaizda TTŽ. Gal ne mirtìnė liga buvo [jei nemirė] Dglš. Kad kiekvienas kirtis būt mirtinis! rš. Giltinė ... su ilga ir mėlina… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mirštamumas — 1 mirštamùmas sm. (2) 1. BŽ523 → mirštamas 1. 2. mirties atvejų skaičiaus santykis su ta liga sergančiųjų skaičiumi: Ligoninės vidaus infekcija pasunkina pagrindinio susirgimo eigą, sukelia įvairių komplikacijų bei padidina mirštamumą rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • savaimingumas — savaimingùmas sm. (2) DŽ, NdŽ; L667 → savaimingas: 1. Savaimingùmas yra fizinio ar psichinio automatizmo savybė FT. 2. Savo kultūrai kurti reikalingas savaimingumas Vd. 3. Bajorų savivaldybės institucijų panaikinimas buvo mirštamas smūgis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”